Ngày 1 – 24/06/2017

Ngày 2 – 25/06/2017

8h – 11h Hội thảo Diện chẩn
12 động tác xoa mặt bảo vệ sức khỏe

Đôi điều về chuyên gia

  • Tốt nghiệp Đại học Tôn Đức Thắng, Ngành QTKD
  • Kinh nghiệm 2 năm điều trị bệnh nhân tại Trung tâm Việt Y Đạo quốc tế Bùi Quốc Châu
  • Đã từng đi trợ giảng Diện Chẩn cùng thầy Bùi Minh Tâm tại Nhật Bản năm 2016
  • Hiện vẫn đang làm việc tại Trung tâm Việt Y Đạo Bùi Quốc Châu