Thầy Nguyễn Văn Lai

Năng lượng sinh học

Ngày 1 – 24/06/2017

10h30 – 12h00
Năng lượng sinh học –
dưỡng sinh bảo vệ sức khỏe cộng đồng

Ngày 2 – 25/06/2017

Đôi điều về thầy

  • Chuyên gia về đào tạo dưỡng sinh năng lượng sinh học
  • Chuyên gia về ứng dụng năng lượng sinh học trong điều chỉnh bệnh
  • 40 năm kinh nghiệm ứng dụng năng lượng sinh học
  • Chứng nhận : Ứng dụng khoa học và công nghệ trong điều chỉnh bệnh tật và hướng dẫn dưỡng sinh bằng năng lượng sinh học bảo vệ sức khoẻ
    với sự giám sát chất lượng của tổ chức chứng nhận quốc tế QMS Australia tại Việt Nam
  • Chứng nhận:Thương hiệu xuất sắc & nhà lãnh đạo tiêu biểu thời hội nhập do Hội Đồng Liên Hiệp-Trung Tâm Chống Hàng Gỉa chứng nhận